ZOO Praha

Popis: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu Zoo – 4.etapa mezi Rezervací Bororo a Expozicí australské fauny. Předmětem díla bylo vybavení prostoru malého náměstíčka před vstupem do Rezervace Bororo drobným mobiliářem čítajícím prvky pro sezení, pítko a rozměrnější květníky s výsadbami zeleně. Součástí prostoru náměstí je i umělecké dílo znázorňující přírodní skálu z konkrétní lokality…

Park Folimanka, Praha

Popis: Rekonstrukce kamenných zdí a opravy stávajícího venkovního schodiště včetně souvisejících betonových zdí, dále byla v rámci projektu řešena oprava stávajícího chodníku, který je napojen na chodník v ul. Pod Karlovem. V rámci rekonstrukce venkovního schodiště a opěrných zdí byla řešena konstrukce betonového okapového nosu na vrchu stávající zdi, aby bylo dosaženo lepšího odvodu vody…

OC Cíl, Praha 10

Popis: Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl. Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství v okolí obchodního centra Cíl, objektu Rezidence Topolová a objektu Kolosea. Revitalizace spočívá především v novém pojednání povrchů, umístění prvků drobné architektury a městského mobiliáře. Zároveň je umístěno nové veřejné osvětlení a výsadba nových dřevin. V rámci revitalizace veřejného prostoru je řešeno…

Rekonstrukce toalet, Praha 4

Popis: Rekonstrukce toalet ve 2. a 5. patře kancelářské budovy CPI Group. Lokalita: Praha 4 – Braník, Novodvorská ul., Besnet Centrum Prováděné práce: Kompletní realizace rekonstrukce – Bourací práce, výměna stoupaček, plynosilikátové vyzdívky, nové rozvody zdravotechniky a vzduchotechniky, nové elektrorozvody, sádrokartonové podhledy, obkladačské práce, nové omítky, malířské a lakýrnické práce, dodávka zařizovacích předmětů, dodávka a…

ČOV Řitka

Popis: Intenzifikace nebo-li navýšení kapacity čistírny odpadních vod. Vybudovány nové železobetonové nádrže, nad nimiž vznikla nová provozní budova. Prováděné práce Výstavba nové provozní budovy, renovace fasády stávající provozní budovy, dodávka a výměna oken a dveří, zřízení oplocení, pochozí plochy a okapové chodníky z betonových dlaždic, výsev nezatravněných ploch. Lokalita: Řitka Období realizace Duben 2018 -…