ČOV Řitka

Popis: Intenzifikace nebo-li navýšení kapacity čistírny odpadních vod. Vybudovány nové železobetonové nádrže, nad nimiž vznikla nová provozní budova. Prováděné práce Výstavba nové provozní budovy, renovace fasády stávající provozní budovy, dodávka a výměna oken a dveří, zřízení oplocení, pochozí plochy a okapové chodníky z betonových dlaždic, výsev nezatravněných ploch. Lokalita: Řitka Období realizace Duben 2018 -…