Popis:

Rekonstrukce kamenných zdí a opravy stávajícího venkovního schodiště včetně souvisejících betonových zdí, dále byla v rámci projektu řešena oprava stávajícího chodníku, který je napojen na chodník v ul. Pod Karlovem.
V rámci rekonstrukce venkovního schodiště a opěrných zdí byla řešena konstrukce betonového okapového nosu na vrchu stávající zdi, aby bylo dosaženo lepšího odvodu vody z konstrukce.
Rekonstrukce kamenných zdí se skládá ze dvou částí. První část se týká demontáže stávajících a nové konstrukce kamenných zdí s odvodněním drenážní trubkou. Druhá část kamenných zdí jsou v oblastech, kde by demontáž způsobilo narušení kořenů stávajících dřevin, a proto se částečně pouze zaplentovali.
Stávající povrchy byly podle stávajícího stavu rozděleny na povrchy, které byly sanovány, a povrchy, kde byly vyměněny konstrukční vrstvy.
Sanace stávajících povrchů probíhala v místě opěrných stěn, schodnic, na površích předsazených podest a v místech schodišťových stupňů, kde je betonová konstrukce vystavena působení vnějších vlivů.
Rekonstrukce odvodňovacího systému zahrnovala demontáž stávajících žlabovek a osazení nových. Dále demontáž stávajících odvodňovacích žlabů v horních částech schodišťových ramen, odstranění, popřípadě zaslepení stávající dešťové kanalizace a následné vybudování nové dešťové kanalizace a osazení nových polymerbetonových žlabů se štěrbinovými rošty.
V rámci stavebních úprav došlo k opravě stávajícího zábradlí.

Lokalita:

Park Folimanka, Praha 2

Prováděné práce:

Rekonstrukce kamenných zdí, sanace schodiště včetně zdí, montáž odvodňovacích systémů, dlaždičské práce, betonáž korun zdí, asfaltérské práce, dodávka a montáž zábradlí, dodávka mobiliáře.

Období realizace:

Září 2018 – Květen 2019

ZASLAT POPTÁVKU

Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon
Chci řešit
Vaše zpráva

* Povinná pole
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.