Popis:

Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl. Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství v okolí obchodního centra Cíl, objektu Rezidence Topolová a objektu Kolosea. Revitalizace spočívá především v novém pojednání povrchů, umístění prvků drobné architektury a městského mobiliáře. Zároveň je umístěno nové veřejné osvětlení a výsadba nových dřevin.

V rámci revitalizace veřejného prostoru je řešeno nakládání s dešťovými vodami. Řešeno svedení dešťových vod pomocí zásaku u navržených stromů, uličních vpustí a dešťových svodů do navržených vsakovacích nádrží, které mají bezpečnostní přepad do stávající jednotné kanalizace KT400. Odpad z pítka je zaústěn do integrované šachty vsakovací nádrže.

Pro budoucí možné pořádání trhů a jiných prodejních akcí realizován areálový vodovod, který umožní odběr pro tyto potřeby. Dále je na areálový vodovod napojeno pítko, umístěné ve veřejném prostoru. Areálový vodovod je napojen na vodovodní přípojku ukončenou vodoměrnou šachtou. Vodovodní přípojka PE 63×5,8 délky 9,5 m je v chodníku napojena navrtávkou na stávající vodovodní řad LT 300. Přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě. Pro možné odběry vody a pro napojení pítka je realizován areálový rozvod vody 1 a 2 PE 63×5,8 délky 118,6 m
a 24,9 m.

Lokalita:

OC Cíl, ul. Topolová, Praha 10

Prováděné práce:

Zemní práce, instalatérské práce, betonáž pohledového opěrného zdiva, ostatní betonářské práce, pokládka dlažby a podia z dřevěných pražců

Období realizace:

Duben 2109 – Září 2019

ZASLAT POPTÁVKU

Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon
Chci řešit
Vaše zpráva

* Povinná pole
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.